ДПТНЗ «ВМВПУ»

В умовах реформування ринкової економіки України, коли змінюються виробничі відносини, професійно-технічна освіта діє поки що відокремлено від соціального замовлення і потреб підприємницьких структур.

Економічний і технічний розвиток вимагає все більше і більше кваліфікованих працівників на виробництві. Після закінчення навчання в загальноосвітній школі майбутні кваліфіковані працівники повинні продовжити навчання в професійно-технічному навчальному закладі або на підприємстві.

Реформуванню професійно-технічної освіти в Україні допомагає Німеччина. В рамках програми ТРАНСФОРМ під керівництвом Федерального Міністерства професійної освіти Німеччини (Берлін) і Міністерства освіти України (Київ) при активній допомозі Академії Економіки Др.П.Рана&Партнери (Лейпціг) та товариства імені Карла Дюйсберга створено і функціонують 3 Модельні центри в містах Київ, Запоріжжя, Черкаси та 13 навчально-тренувальних фірм в інших містах України, у яких проводиться підготовка за спеціальністю "Комерційна діяльність". Зокрема, НТФ "Перлина Поділля" у ДПТНЗ «Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі».

Навчання на фірмі - це перш за все навчання на робочому місці. Молода людина повинна самостійно вчитися, а також вирішувати реальні питання повсякденної роботи фірми. У виробничому процесі учні дізнаються, як в дійсності працюють відділи фірми.

Навчання також має важливе педагогічне значення для кожної людини. Вона вчиться працювати самостійно, налагоджувати стосунки з колегами і керівниками, працювати з клієнтами і розвивати свої здібності.

Навчально-тренувальна фірма - це новий тип навчального закладу професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Комерційна діяльність». Впровадження такої системи на Україні дає змогу працювати більш продуктивно і готувати конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців для сфери малого та середнього бізнесу.