ДПТНЗ «ВМВПУ»

Виховна робота у ПТНЗ має базуватися на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах народу України. Кожний навчальний заклад визначає систему виховної роботи, яка спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприятиме формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів. У першу чергу, виховний простір має бути позбавлений недружнього інформаційного впливу на учнівське середовище. 

Наше училище покликано стати тим місцем для особистості студента та викладача, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України.

Вирішуючи ці завдання, училище має забезпечувати різні види діяльності у широкому спектрі позаурочної роботи – гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості студента. Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях педагогічного простору.

Виховна робота в училищі виконується за такими напрямками:

-         Гурткова робота 

-         Робота гуртожитку

-         Центр превентивного виховання

-         Робота з керівництвом груп

-         Психологічна служба

-         Учнівське самоврядування