ДПТНЗ «ВМВПУ»

Виховна система групи – це спосіб організації життєдіяльності та виховання членів учнівського співтовариства, що становить цілісну й упорядковану сукупність взаємодіючих компонентів, і сприяє розвитку особистостей та колективу. Вона належить до соціального типу систем, тобто є живим системним утворенням. Виховна система в групі – це досить складне педагогічне явище, що складається з великої кількості елементів. Саме в цьому полягає робота майстра виробничого навчання та класного керівника.

Керівництву групи необхідно побачити та зрозуміти специфічні риси розвитку учнівського колективу, сформованості в ньому міжособистісних стосунків і спільної діяльності, щоб надалі мати можливість обрати найбільш оптимальний шлях, форми і засоби побудови виховної системи. Значну методичну допомогу в організації та проведенні виховної роботи в групах класним керівникам та майстрам надає голова методичної комісії класних керівників Грибик Тетяна Андріївна, яка зазначає, що щоденне спілкування, цікаві виховні години, проведення психологічних діагностик, організація екскурсій, зустрічей з цікавими людьми та випускниками може позитивно вплинути на сформованість учнівського колективу спочатку навчання і надалі.