ДПТНЗ «ВМВПУ»

 

Організація виробничого навчання Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» здійснюється на підставі законодавчих актів: Закону України про професійно-технічну освіту, Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Статуту училища та інших нормативних і навчально-методичних документів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, а також зумовлена соціальним запитом: підготовкою робітника з високим фаховим рівнем, який здатний гнучко змінювати напрям своєї діяльності відповідно до вимог сучасного ринку праці.

Пріоритетними напрямками планування та організації навчально-виробничого процесу є забезпечення якості і змісту професійного навчання, впровадження інноваційних технологій навчання та виробництва, врахування регіональних потреб економіки в робітничих кадрах.


  Виробниче навчання у навчальному закладі здійснюється висококваліфікованими майстрами виробничого навчання у кількості 36 осіб (з яких 12 майстрів мають 9-й тарифний розряд, 10 – 10-й тарифний розряд, 12 - 11-й тарифний розряд, 8 - 12-й тарифний розряд; 10 майстрів виробничого навчання мають ІІ кваліфікаційну категорію, 6 – І кваліфікаційну категорію ). Усі майстри виробничого навчання систематично підвищують свій фаховий рівень, проходячи стажування на відповідних підприємствах міста та області.

Потужна матеріально-технічна база, тісні зв'язки з підприємствами, ефективне соціальне партнерство - основа та гарантії професійної самореалізації, становлення молодого робітника.

Навчально-виробничий процес забезпечений ресурсами всесвітньої глобальної мережі Internet, що створює умови для самовдосконалення, розвитку професійної діяльності, творчого потенціалу, забезпечення навчального процесу новітньою інформацією.

На належному рівні організована й виробнича практика учнів, яка проводиться відповідно до укладених договорів із підприємствами м. Вінниці та Вінницької області. Серед них: Вінницький регіональний центр оцінювання якості знань, Мультимедіа-центр, ТОВ «Енергобудмонтаж», Вінницька філія Публічного Акціонерного  Товариства «Укртелеком», Вінницька дирекція УДППЗ «Укрпошта», ТОВ «Радіо», ПП «Вінтехліс» та ряд інших.


  Робота майстрів в/н супроводжується постійним пошуком нових форм, методів та засобів навчання; активно впроваджуються інноваційні технології, що забезпечують підготовку соціально активного, ініціативного, відповідального, самостійного, висококваліфікованого конкурентоспро-можного фахівця.

Доброю традицією стало проведення в училищі декад з професій, в рамках яких учні і майстри в/н мають можливість проявити свої професійні знання, навички, талант та фантазію.


 Сьогодні учні училища сміливо оволодівають професійними знаннями, стверджують себе як фахівці, здобуваючи призові місця на різноманітних регіональних та обласних конкурсах фахової майстерності за професіями.

Однією з головних умов підготовки робітника високої кваліфікації є орієнтація на особистість: обов'язкове врахування таких складових, як мотивація, особисті інтереси, індивідуальні особливості, ціннісні орієнтири молодої людини.