ДПТНЗ «ВМВПУ»

Важливу роль у вирішенні проблеми виховання учнів в ПТНЗ відіграє правильне  використання  всього  комплексу  виховного  впливу  на  учнів  у навчальному процесі та пізнавальній роботі. Особливе значення в забезпеченні комплексності  та  нерозривності  виховної  роботи  є  діяльність гуртожитку училища

Гуртожиток слід розглядати як педагогічну структуру, оскільки у ньому  живуть  молоді  люди,  характер,  звички,  життєві  установки,  стиль мовлення  яких  ще  остаточно  не  склалися.  Процес  формування  особистості триває  під  впливом  спілкування  молоді,  взаємовпливу,  самого  середовища гуртожитку.

Створення  в  гуртожитку  наймаксимальніших   умов  для  дозвілля, розвиток  у молодіжному середовищі  суспільних початків, пов’язаних з тією або іншою творчою діяльністю у вільний час – конкретний шлях ефективного впливу на духовне зростання учнів, на підвищення їхньої цивільної зрілості й самосвідомості.