ДПТНЗ «ВМВПУ»

Дуалістична методика навчання в навчально-тренувальній фірмі

Навчально-тренувальні фірми (НТФ) мають такі переваги:

  1. Близькість до реальної дійсності, тому що НТФ працюють як діючі підприємства: товари, які продаються і купуються, та гроші, якими ведуться розрахунки, є віртуальними.
  2. Учні мають можливість навчатися на помилках, без нанесення збитків фірмі.
  3. Учні вчаться жити в робочому колективі і набувають таких важливих якостей, як комунікабельність та вміння вирішувати конфлікти.
  4. Практичне навчання можливе для різних комерційних спеціальностей в межах первинної підготовки.

Набуття практичних навичок дає можливість випускникам перейти до трудової діяльності повноцінними спеціалістами, що збільшує процент працевлаштування.Навчання у НТФ має такі переваги:

  1. Навчання в системі НТФ допомагає зрозуміти і засвоїти механізм зв'язків між відділами (підрозділами) фірми.
  2. Необхідність працювати із зовнішніми партнерами дає можливість практично тренуватися з різного виду комунікаціями (факс, Internet та ін.).
  3. Міжнародні ділові зв'язкі сприяють використанню іноземної мови на практиці, що допомагає її глибшому вивченню.