ДПТНЗ «ВМВПУ»

Швидкий розвиток комп’ютерних телекомунікацій, глобальної мережі Internet створює умови для ефективної співпраці учнів, педагогів, незалежно від географічного місця знаходження. Однією із форм такої співпраці є телекомунікаційний проект.


  Телекомунікаційний навчальний проект – це спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, організована на основі комп’ютерної телекомунікації, яка має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності спрямовані на досягнення спільного результату.

Телекомунікаційні проекти надають можливість не тільки передавати учням суму тих чи інших знань, але й вчити набувати цих знань самостійно за допомогою величезних можливостей глобальної комп’ютерної мережі Internet, вміти користуватися набутими знаннями для розв’язання нових пізнавальних і практичних задач, допомагати знайомитися з іншими культурами, виховувати відчуття приналежності до єдиної світової спільноти.

Важливою рисою телекомунікаційного проекту є його міжпредметний характер, оскільки розв’язання проблеми, яка закладена в будь-якому проекті, завжди потребує інтегрованих знань.

Використання телекомунікацій дозволяє залучити до розробки та наукового керівництва дослідницькими проектами, консультування учасників – фахівців відповідної галузі.

Завдяки цьому, телекомунікаційні навчальні проекти можуть містити якісне предметне наповнення та можливість оперативного спілкування з використанням сучасних засобів обміну інформацією при розв’язанні навчальних та науково-практичних задач.


   Викладачами нашого училища розроблена тематика декількох десятків діючих проектів, які опробовуються на рівні локальної мережі училища. Робота над проектом здійснюється під час проведення уроків спеціальних та загальноосвітніх дисциплін. Так цікавими для учнів є інформаційно-пошукові, дослідницькі проекти з фізики. Наприклад працюючи в проекті «НТП і катастрофи людства» керівник Фурман Д.Ю учні намагаються дати відповідь на питання: Чи завжди корисні ті досягнення, що рухають розвиток людства вперед ?  Беручи участь в проекті «Фізика в професії кухаря» керівник Ткачук Г.Е., учні переконуються в потрібності знань з фізики в майбутній професії. Метою проекту «Моральний вчинок» керівники Грибик Т.А. Бережок С.М. Колодій І.О. - популяризація благодійності, моралі серед молоді. Цікавим є проект «Ніщо не минає безслідно» присвячений Євро-2012, розроблений викладачами методичних комісій фізичної культури і інформатики. Навчальний проект має на меті сформувати в учнів усвідомлення значущості кожної людини, навчити виконувати дослідження на прикладі досліджень з історії розвитку футболу, готувати матеріали та презентувати результати своєї роботи під час публічних виступів.

Перевагою телекомунікаційного проекту є інтенсифікаційні форми та методи роботи, що містять у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю, тому цю технологію можна розглядати як технологію, що сприяє творчому розвитку учнів, використанню ними певних навчально пізнавальних прийомів, які в результаті самостійних дій учнів дають змогу вирішити ту чи іншу проблему та розвинути телекомунікаційне спілкування.