ДПТНЗ «ВМВПУ»

Для чого існує учнівський профком

профком на всіх рівнях представляє та захищає твої права та інтереси.

• без згоди профкому тебе не можуть відрахувати з училища або виселити з гуртожитку.

• завдяки профкому ти можеш відпочити під час канікул на морі або в горах.

• профком допоможе тобі оформити всі види матеріальної допомоги та премій.

• більшість культурно-мистецьких та спортивних подій в училищі відбувається не без участі профкому.

• лише профком розповість тобі про твої права і навчить їх відстоювати.

 

Вибір за тобою !!!

План роботи учнівського профспілкового комітету на 2013 рік
Структура учнівського профкому
 

Первинна профспілкова організація учнів ДПТНЗ «Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища» - це громадська органiзацiя учнів училища, метою якої є представництво, здiйснення та захист учбових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв своїх членiв.

Учнівський профком проводить роботу, спрямовану на покращання соціально-побутових умов життя учнів, оздоровлення, підтримку малозабезпечених учнів, учнів-сиріт.

Спільно з адміністрацією учнівський профком опікується учням з числа дітей-сиріт. Відповідно до чинного законодавства даній категорії учнів була виплачена щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних стипендій, організовано видачу талонів на харчування, виплачено матеріальну допомогу на одяг, взуття та м’який інвентар, до Новорічних та Різдвяних свят діти-сироти були забезпечені продуктовими наборами, а також отримали новорічні подарунки. Всі студенти — сироти забезпечуються єдиними квитками, які дають право його власнику на безкоштовний проїзд у громадському міському транспорті (крім таксі) та безоплатне відвідування культурно-масових заходів, спортивних споруд, музеїв, виставок.


ПРОФКОМ УЧНІВ

Згідно Закону України „ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності“, на підприємствах, в установах, організаціях можуть створюватись професійні спілки, метою діяльності яких є представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, які забезпечують себе роботою самостійно, або особи, які навчаються в навчальному закладі. Вступ учнів до профспілки проводиться на добровільних засадах, без будь-якого обмеження через національність, расову приналежність, стать, партійність або релiгiйнi переконання.

Основними напрямками діяльності профкому учнів ДПТНЗ «Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища» є здійснення соціального та правового захисту учнівства, організація його оздоровлення та санаторно-курортного лікування, змістовного проведення дозвілля учнівської молоді, сприяння їй у працевлаштуванні у вільний від занять час, представлення інтересів учнівського колективу в учнівській раді. Реалізацією цих напрямків займаються комісії профкому: організаційно-масова, захисту соціальних прав учнів, житлово-побутова, оздоровча, громадського контролю, культури і спорту.

На кожному курсі існують профспілкові бюро в складі його голови членів, які займаються захистом твоїх прав, оздоровленням, культурно-спортивною роботою тощо. В кожній групі є профгрупорг, який не лише володіє необхідною тобі інформацією, а й представляє й відстоює твої права та інтереси на всіх рівнях.

Профорги курсів, голова учнівської рад гуртожитку складають профспілковий комітет учнівського колективу.

Соціальний захист малозабезпечених та інших соціально незахищених категорій учнів здійснюється шляхом надання одноразової матеріальної допомоги (за наявності документально підтверджених підстав).

Навчаються в училищі також діти-сироти (20 осіб), тож значна увага профспілки спрямована на них: кожний учень-сирота отримує єдиний квиток, який дає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, надається трьохразове харчування в їдальні училища, має безкоштовне місце в гуртожитку, в кінці року кожен отримує кошти на щорічне придбання одягу та продуктовий набір.

Учням з інших областей та іногороднім, які гостро потребують гуртожитку, надається змога проживання в ньому. Профспілка також займається організацією дозвілля молоді, кафедрою фізичного виховання.  

Первинною профспілковою організацією учнів разом адміністрацією училища розроблено та затверджено положення про щорічні конкурси: на найкращий рейтинг групи; краща кімната в гуртожитку, проводиться конкурс фахової майстерності серед професій,майстер клас серед кухарів.

Наша профспілка і справді є чудовою школою життя, багато чим допомагає молоді. Можна по праву відчути себе щасливим, коли потрапляєш до такого колективу.

 

ПРОФБЮРО

ВИБОРИ ПРОФГРУПОРГА:

1.Профгрупорг обирається серед членів профспілки групи на профспілкових зборах групи відкритим голосуванням за наявності на засіданні не менше двох третин членів профспілки групи.

2. Профспілкові збори групи проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Звітно-виборні профспілкові збори групи проводяться кожні 2-3 роки і готуються профгрупоргом у таких випадках:

a) з ініціативи профспілкового бюро курсу училища;

b) за вимогою членів профспілки групи;

c) з ініціативи профгрупорга (при його бажанні полишити дану посаду тощо);

d) через 2-3 роки з дати останніх виборів профгрупорга.

3. Профгрупорг групи має завчасно повідомити про дату, місце і час проведення таких зборів усіх членів профспілки у групі та профбюро свого училища.

4. На зборах серед членів профспілки обирається голова зборів, який веде збори, а також секретар зборів, який веде або заповнює протокол зборів.

5. Профгрупорг звітує про свою роботу не менше, ніж один раз на рік, а на зборах по виборах профгрупорга – з моменту останнього звіту до дня проведення відповідних зборів групи.

6. За результатами зборів складається або заповнюється протокол, який подається до профбюро курсу училища: