ДПТНЗ «ВМВПУ»

З метою підвищення якості професійної підготовки фахівців, поліпшення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, впровадження освітянських технологій створено навчально-методичний центр (НМЦ). Як структурний підрозділ училища НМЦ забезпечує розробку та реалізацію робочих програм відповідно до державних стандартів, вдосконалення змісту професійного навчання, сприяє підготовці фахівців високого рівня, здатних до мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в техніці, технологіях, системах управління і організації праці в умовах ринкової економіки, зростання інформатизації суспільства.

 

До основних напрямків діяльності НМЦ належать:

 • формування високого рівня знань і вмінь загальноосвітньої та професійної підготовки через вдосконалення навчального процесу та впровадження інноваційних технологій;
 • розробка навчально-програмової документації інтегрованих професій;
 • створення навчально-методичних комплексів, в тому числі і електронних комплексів, посібників із спеціальних дисциплін тощо для забезпечення професійної підготовки;
 • формування комплексів навчальної документації з професій;
 • створення нормативної бази та її розвиток у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів;
 • надання методичної допомоги працівникам педагогічного колективу.

НМЦ училища складається з підрозділів:

 1. Комп'ютеризація та інформатизація управлінської діяльності.
 2. Навчально-методичне об'єднання ДПТНЗ «ВМВПУ».
 3. Наукове товариство «Еврика».

 

Наукове товариство «Еврика»

З метою об'єднання зусиль учнів, випускників, викладачів ДПТНЗ «ВМВПУ», спрямованих на підвищення якості навчального процесу, їхньої науково-дослідницької та практичної діяльності, координації наукових проблем, що позитивно впливає на підготовку кадрів, в училищі створене наукове товариство (НТ) як добровільне самоврядне об'єднання учнів, випускників та викладачів училища.

У рамках роботи наукового товариства, взаємодії викладач - учень в училищі проводяться проектні олімпіади для учнів з використанням ІТКТ. До основи проведення таких олімпіад покладено метод проектів і навчально-дослідницьку діяльність учнів. Їм пропонується тема дослідження, результати якого учні мають подати за допомогою ІТКТ. Характерною рисою таких олімпіад є групова, командна діяльність.

Діяльність учнів у Проектах розглядається як групове дослідження глобальних проблем сучасності з використанням ІТКТ, яке стимулює й підсилює навчання з боку учнів.

Для викладачів розроблений цикл семінарів, під час яких їх навчають як сформувати в учнів основи інформаційної культури та підготувати їх до участі в проекті.

Загалом, під час роботи над проектом викладач виконує такі функції:

 • допомагає учням у пошуку джерел, здатних допомогти їм у роботі над Проектом;
 • сам є джерелом інформації;
 • підтримує та стимулює учнів;
 • допомагає оволодіти новими інформаційними технологіями;
 • прищеплює інформаційну культуру;
 • координує процес створення Проекту;
 • підтримує безперервний зворотний зв'язок, щоб допомогти учням просуватися в роботі над Проектом.

Описаний підхід дозволяє привести рівень інформаційної культури учнів відповідно до вимог інформаційного суспільства. Значна роль в цьому належить викладачам, які самі повинні оволодівати ІТКТ й використовувати нові інформаційні технології навчання.

Основі напрямки діяльності НТ «Еврика»:

 • робота в навчальних проектах;
 • проведення конкурсів фахової майстерності;
 • педагогічні читання;
 • участь у конкурсах;
 • проведення олімпіад.

Робота в навчальних проектах

 

З метою об'єднання зусиль учнів, викладачів ВМВПУ, спрямованих на підвищення якості навчального процесу, їх науково-дослідницької та практичної діяльності, координації наукових проблем, що позитивно впливає на підготовку кадрів, вирішено провести конкурс навчальних проектів за технологією корпорації Intel «Навчання для майбутнього».

 

Навчальний проект «Здоров'я і комп'ютер: сумісність чи протиріччя».

Керівники проекту: Кобися А.П., Капітанчук В.О.

Навчальний проект «Здоров'я і комп'ютер: сумісність чи протиріччя» передбачає вивчення питання впливу персонального комп'ютера на здоров'я людини. Досліджуються відомості з організації робочого місця користувача персонального комп'ютера, розглядається профілактичний аспект цього питання, а також останні наукові дослідження в цій галузі. В роботі над проектом учні проведуть соціометричне опитування лікарів різного фаху. Участь у проекті допоможе обговорити проблеми, які виникають після тривалого перебування за комп'ютером.

 

Телекомунікаційний проект "Мій рідний край сторінками історії".

Керівники проекту: Бережок С.В., Бойко Т.П.

Проект передбачає вивчення та дослідження історії рідного краю - Вінниччини. Участь в проекті активізує кожного учня-учасника та пробуджує інтерес до історії своєї «малої батьківщини» - села, міста, району. Оскільки, в нашому навчальному закладі навчаються учні майже зі всіх районів Вінниці, створено науково-краєзнавчу карту, яка буде поповнюватися історико-краєзнавчими матеріалами про своє село, місто, містечко і оцінюватися керівниками проекту.

Проект має навчальну мету: знаходити інформацію історичного характеру, аналізувати, поєднувати факти та події рідного краю в історичний ланцюг історії українського народу.

Проект є інтегрованим. Робота над ним потребує знань не тільки з історії, а і літератури, економіки, географії, а також важливим є володіння комп'ютерними технологіями.

 

Телекомунікаційний проект «Голодомор на Поділлі».

Керівники проекту: Коваль О.В., Мельнічук Л.В.

Проект має на меті звернути особливу увагу до досліджень саме на Поділлі, опрацювати якомога більше коло архівних джерел. Необхідне комплексне осмислення причин та наслідків трагедії голодомору 1932 - 1933 р.р., оприлюднення невідомих фактів тих трагічних часів. У результаті самостійної роботи учні прийшли до висновку: «Голодомор - це жахливе горе, пережите нашими предками, яке залишилось трагедією практично у кожній українській родині. І яке до сьогодення ставить таке питання: «Чи маємо ми право розмінювати хоча б одне людське життя на одиницю в статистичних даних».

В роботі над телекомунікаційним проектом учні здійснюють історико-краєзнавчу та пошукову роботу щодо вивчення та пізнання "чорного" історичного минулого свого рідного краю.

Проект сприятиме виконанню Указу Президента України від 28 березня 2007 року №250\2007 «Про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні».

 

Телекомунікаційний проект «Хочу стати успішною особистістю».

Керівники проекту: Грибик Т.А.

Мета проекту: створити модель успішної особистості, накреслити шляхи її формування, допомогти учням навчитись позитивно та творчо мислити, виробляти ідеї і знаходити шляхи їхньої реалізації на практиці; розвивати в учнів самостійність і почуття відповідальності за виконання прийнятих рішень, комунікативні вміння.

 

Телекомунікаційний проект «Здорове харчування - яке воно має бути».

Керівники проекту: Пахолюк О.М., Іваніщева О.А.

Мета проекту — дослідження проблеми здорового харчування. Пошук альтернативних екологічно чистих видів продуктів.

 

Телекомунікаційний проект «Хороша робота: реальності та міфи».

Керівники проекту: Шевченко Л.С., Петрова В.О.

Мета проекту — сприяти формуванню самостійності, культури поведінки; ознайомити з формами і методами комплектації штату; розглянути джерела забезпечення фірми кадрами, правила прийому та оформлення на роботу; виховувати почуття відповідальності, власної гідності; розвивати логічне, творче мислення, уяву, комунікативні навики, самооцінку, вміння працювати у команді.

 

Телекомунікаційний проект "Комп'ютер у кожен дім. Так, але професійно".

Керівники проекту: Карпенко А.С., Коношевич Т.В.

Навчальний проект «Комп'ютер у кожен дім. Так, але професійно» передбачає вивчення та дослідження комп'ютерних технологій, ставлення до них молоді та їх батьків, дослідження основного призначення комп'ютерів для їх користувачів.

 

Участь в конкурсах

 

Міжнародного конкурсу Join Multimedia 2006

 

Текст сертифікату:

Сертифікат

За участь у європейському змаганні студентів Джоін Мультимедія 2006, ми нагороджуємо ВПУ-4, м.Вінниці.

Склад команди: Буран Ігор, Ляшун Павло, Бучинська Інна, Петлінський Денис, Запасний Олександр

Керівники: Жиліна Л.В., Воронюк О.М.,

Сертифікат за участь у Джоін Мультимедія 2006

у відповідь на Вашу презентацію

Шановна п.Жиліна Л.В.,

20 000 студентів з 37 країн взяли участь у змаганні Джоін Мультимедія 2006. 1408 команд надіслали створені ними презентації. Ви та Ваша команда також пройшли у фінал. Наші щирі вітання!

На знак участі кожен член Вашої команди отримує "Сертифікат участі". Ми також надсилаємо Вам СD-диски, які містять проекти переможців.

Це був 10 успішний рік для Джоін Мультимедія 2006, з 1996 року понад 220000 студентів та 23 000 керівників-викладачів прийняли участь у змаганнях і представили розважальні інформаційні та також гумористичні та наукові, але завжди творчі презентації. Ми отримали багато цікавих робіт. Ми Вам щиро вдячні за участь.

Це був фінальний рік змагань. Однак, ми плануємо продовжити нашу роботу у навчальних закладах. Наша майбутня навчальна діяльність, яка буде пов'язана з програмою Сіменс Дженерейшн 21, і буде зосереджена на природних науках та технологіях. Подальша інформація про Сіменс Дженерейшн 21 можна знайти в Internet за адресою www.siemens.com/generation21.

З найкращими побажаннями.

 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

 

Щороку учні навчального закладу приймають участь у міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика з метою покращення знань з української мови та патріотичного виховання

Умови конкурсу:

Письмовий тур включає:

 1. Написання твору-мініатюри на задану тему (12 балів);
 2. Продовжити прислів'я (3 бали);
 3. Завдання з лексики (5 балів);
 4. Словниковий диктант (3 бали).

Завдання усного туру: кількість балів залежить від завдань. Максимальна кількість балів - 30.

Ці творчі завдання покликані виявити не лише рівень шкільної програми з української мови, а й знання мовних тонкощів, діалектичних особливостей, світоглядну позицію конкурсанта, зокрема, в питаннях мови, а також передбачає творчий підхід до розв'язання мовних проблем.

 

Участь у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2004»

 

Творча група "Юний експерт" запропонувала для участі в конкурсі власну розробку експериментальну версію програми "Дії над матрицями". Розробкою проекту займався учень 4-го курсу спеціальності "Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень" Співак Вячеслав Сергійович під керівництвом викладача спецдисциплін Стеця Андрія Михайловича.