ДПТНЗ «ВМВПУ»

Для викладання предметів інформатики створено 2 кабінети, які оснащені комп’ютерною технікою з сучасним програмним забезпеченням . Є інформаційний куточок, який містить графік роботи кабінету, критерії оцінювання досягнень учнів, інструкція з техніки безпеки праці та пожежної безпеки; стенди з державною символікою, правила поведінки учнів у кабінеті. Учні забезпечені підручниками. втановлено інтерактивну дошку. Комплексно-методичне забезпечення становить – 97%.

Викладання математики здійснюється на базі трьох кабінетів: №106, №306; №301. Кожен із кабінетів забезпечений підручниками, навчально-методичною літературою, таблицями, навчальними посібниками та роздатково-дидактичним матеріалом. У кабінетах функціонують міні-бібліотеки, які містять методичну літературу, підручники, задачники, збірники завдань для підготовки до ДПА та ЗНО, додаткову літературу з математики.  Кабінети відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. На базі кабінетів проводиться позакласна робота – консультації та математичні гуртки. Викладачами розроблено в повному обсязі навчально-методичні комплекси до кожної теми, що викладається. Кожен із комплексів складається з тематичних папок, які містять поурочні плани, роздатковий матеріал, тексти математичних диктантів, самостійних та контрольних робіт. Комплексно-методичне забезпечення становить – 93%.

 Для викладання фізики та астрономії в училищі обладнано три кабінети, два з яких обладнано інтерактивними дошками, проекторами та персональними комп’ютерами, які підключені до мережі Інтернет та внутрішньої мережі Інтранет.

Кабінети фізики оформлені постійними та змінними експозиціями: інструкціями з безпеки праці та пожежної безпеки; правилами роботи в кабінеті; системою вимірювання фізичних одиниць; виставкою кращих робіт учнів; орієнтовними завданнями тематичного оцінювання. Кабінет забезпечений підручниками на 90%.  Комплексно-методичне забезпечення становить – 94%. 

 Для викладання хімії в училищі обладнаний кабінет хімії з препараторською. Кабінет оснащений сучасними засобами навчання та відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Кабінет хімії укомплектований підручниками, навчально-методичними посібниками, технічними засобами навчання, лабораторним обладнанням і реактивами. Хімічні реактиви зберігаються та розміщуються залежно від їх властивостей.  Вогненебезпечні і отруйні речовини зберігаються в двох металічних сейфах. Кабінет обладнаний засобами пожежогасіння, медичною аптечкою, інструкцією з техніки безпеки та пожежної безпеки Комплексно-методичне забезпечення становить – 95%.

Для викладання предмету біологія, основи екології створений кабінет, в якому зібраний необхідний матеріал для проведення уроків: дидактичний матеріал (схеми-таблиці), кінофільми, завдання для оцінювання, інструкції для проведення лабораторно-практичних робіт, завдання для контрольних робіт, мікроскопи. Кабінет забезпечений комп’ютером.  Комплексно-методичне забезпечення становить – 93%.

 Для проведення уроків географії в училищі є кабінет географії. Викладання предмету забезпечено змінними та постійними стендами, демонстраційними матеріалами та обладнанням.  Комплексно-методичне забезпечення становить 93%.

Викладання предметів історія України та всесвітньої історія здійснюється в обладнаному та пристосованому до навчально-виховної роботи кабінеті №406. Кабінет оснащений комп’ютером для демонстрації презентацій, відеоматеріалів на уроках і під час виховних годин, принтер. Комп’ютер підключений до мережі Internet та внутрішньої мережі училища. Методична база кабінету включає електронні навчально-методичні комплекси з предметів, які дають можливість застосовувати на уроках мультимедійні технології. Комплексно-методичне забезпечення становить – 97%.

 Для проведення уроків правознавства створений кабінет правознавства, в якому здійснюється навчальний процес викладання правових дисциплін, консультації, ведеться позаурочна робота. Матеріально-технічна база включає робочі місця для учнів, робоче місце для викладача, робочі шафи для таблиць, підручників. Кабінет оснащений технічно: кодоскоп, діапроектор, персональний комп’ютер.Комплексно-методичне забезпечення становить 98%.

Для викладання української мови та літератури є два кабінети.

Навчально-матеріальна база кабінету забезпечує якісне викладання української мови та літератури. Кабінет естетично оформлений. Забезпеченість підручниками складає 98-100%. При перевірці кабінету було встановлено, що він повністю забезпечений навчальною документацією. Комплексно-методичне забезпечення кабінетів становить 96% та відповідає санітарно-технічним нормам.

Для викладання предмета світової літератури створено обладнаний кабінет, який забезпечений комп’ютером та мережею Інтернет. В наявності підручники і хрестоматії. Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам навчальних планів та програм, санітарно-технічним нормам. Комплексне методичне забезпечення предмету складає 95%.

 Для забезпечення навчального процесу з іноземних мов училище має три кабінети іноземних мов, які відповідають сучасним вимогам. Комплексно-методичне забезпечення становить 91%. Кабінети мають сучасний зовнішній вигляд, відремонтовані з метою покращення комфортності для учнів та покращення естетичного вигляду.

Для проведення уроків фізичного виховання є спортивний зал, у якому знаходяться ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, перекладина, гімнастичний козел, кінь, гімнастичні стінки, гімнастичні лави; приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, забезпечені штангами, ручними тренажерами, тенісними столами, гімнастичними матами, гімнастичними стінками, лавами, обручами, скакалками, м’ячами; спортивний майданчик для занять із загальної фізичної підготовки, який обладнаний нестандартними гімнастичними тренажерами.

Для проведення уроків Захисту Вітчизни обладнаний кабінет з необхідними стендами, державною символікою, стрілецький тир, де знаходяться пневматичні гвинтівки, протигази, захисні костюми, муляжі та макети. Комплексно-методичне забезпечення становить 92%.