ДПТНЗ «ВМВПУ»

1. Загальні положення:

    1.1. Відділ інформаційних технологій (надалі Відділ) є структурним підрозділом училища.

    1.2. У своїй діяльності Відділ керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, наказами, розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, училища, Статутом училища.

    1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується директору училища та заступнику директора з інформаційних технологій.

    1.4. Планування роботи здійснюється відповідно до завдань, що покладені на Відділ, координується з планами роботи училища та Міністерства освіти і науки України, затверджується директором училища.

2. Основні завдання та функції Відділу:

    2.1. Головними завданнями Відділу є інформаційне забезпечення діяльності підрозділів училища; вивчення та впровадження методів електронного створення та розповсюдження навчальних підручників, посібників, електронних навчальних комплексів та програм.

    2.2. З метою реалізації основних завдань відділ виконує такі функції:

        2.2.1. Створення інформаційної мережі училища для забезпечення працівникам вільного доступу до необхідної інформації та мережі Internet;

        2.2.2. Створення спільної структурованої бази даних, що дає можливість організувати, зберігати, обробляти та відшукувати потрібну інформацію в базі даних.

        2.2.3. Систематичне оновлення бази даних, відслідковування нової інформації, оперативне внесення змін до СУБД.

        2.2.4. Збереження інформації, синхронізація даних.

        2.2.5. Керування обліковими записами користувачів і їх правами доступу до інформації та мережі Internet;

        2.2.6. Створення внутрішнього та зовнішнього сайту училища і його систематичне оновлення.

        2.2.7. Забезпечення технічною підтримкою проведення уроків та заходів;

        2.2.8. Проведення ремонтних робіт комп'ютерної та офісної техніки та встановлення програмного забезпечення.

Головними перевагами комп'ютерних та Інтернет-технологій в сфері освіти є:

    розширення доступу до інформації, двосторонній діалоговий зв'язок між відправником та отримувачем інформації, можливість обміну думками між окремими громадянами без посередників, значно менша міра впливу та контрольованості, більша демократичність процесу навчання, що робить процес пізнання творчим, стимулює заняття освітою.

Обмеженнями у використанні Інтернет-ресурсів в Україні виступають більше технічні чинники - недостатня забезпеченість користувачів комп'ютерами, можливість доступу до Інтернет, відсутність навичок та кадрів.

В нашому навчальному закладі ми намагаємося впроваджувати передові технології навчання. Працівники відділу, протягом багатьох років створювали потужну комп'ютерну мережу, яка об'єднує більше 250 компютерів різних відділів та лабораторій, кожен з яких має можливість виходу в Іnternet.

Сьогодні для забезпечення функціонування та розвитку такої мережі потрібні хороші спеціалісти. Училище забезпечує себе такими спеціалістами.

Під керівництвом заступника директора з інформаційних технологій у відділі працюють:

    випускник нашого навчального закладу на посаді «Програміст»,

    учні, які навчаються на ІІІ курсі за професією «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. Оператор комп'ютерного набору» на посаді «Лаборант».

Інформаційне наповнення внутрішньої мережі училища здійснюється викладачами, майстрами виробничого навчання, які залучають до своєї роботи учнів училища. Ця інформація доступна для всіх користувачів мережі Intranet і лише для адміністраторів в мережі Internet.