ДПТНЗ «ВМВПУ»

Інформація

щодо правил корегування семестрових оцінок (в т.ч. ліквідація академічної заборгованості).

 

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2011 р.   № 59 «Інструкція з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів» семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок та поетапної атестації. Якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом семестру – виставляється н/а (не атестований).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. У триденний термін після виставлення семестрової оцінки учні, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Згідно заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання дозволу на корегування оцінки викладач проводить повторне оцінювання учня.

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня чи інших поважних причин термін може бути продовжено.

За результатами оцінювання учнів видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 днів після закінчення поточного навчального року.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скорегованих семестрових оцінок.

Річна оцінка коригуванню не підлягає.