ДПТНЗ «ВМВПУ»

Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище протягом останніх років активно впроваджує новітні інформаційні технології у навчальний процес. Наші електронні навчальні методичні комплекси використовуються не тільки в училищі, але й за його межами.

Педагогічним колективом ДПТНЗ "ВМВПУ" розроблено електронні навчальні методичні комплекси з предметів природничо-математичного циклу, гуманітарного, загально-технічної підготовки, професійно-теоритичної та професійно-практичної підготовки.

Електронні навчально-методичні комплекси нашого закладу відрізняються повнотою викладення матеріалу, відповідно до діючих програм, методичною продуманістю та яскравим оформленням, в них використані матеріали діючих підручників, електронні підручники корпорації “Квазар Мікро”.
  Електронний навчально-методичний комплекс містить тематичне планування та розробки уроків у відповідності до навчальних програм з дисциплін загальноосвітнього та професійного циклів. У розробці кожного уроку виділено основні структурні елементи, вказано дидактичну мету, розкривається зміст матеріалу, наводиться система завдань, тексти самостійних та контрольних робіт. У ньому послідовно викладено теоретичний матеріал, подано систему вправ і завдань. Практична частина спрямована на те, щоб учні набули навичок щодо виконання практичних завдань. Цьому сприяють різноманітні вправи і завдання, призначені як для аудиторного виконання, так і самостійної роботи. Для вхідного, поточного, підсумкового тестування використовується електронний зошит тестів.

Електронні навчально-методичні комплекси розміщуються на внутрішньому сервері училища та доступні лише в локальній мережі Intranet.